Visitors
hit counter
July 2016
M T W T F S S
« Mar    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archive for the ‘alte linkuri...’ Category

Bătălia Cărților

Învăţăm să învăţăm…!

Învăţăm să învăţăm…!

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!…

În cadrul săptămânii

Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Liceul Teoretic Márton Áron din Miercurea Ciuc

vă invită în ziua de 3 aprilie 2013

să participaţi la

Concursul de competenţe lingvistice în limba română pentru minorităţi

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! 2013

Ediţia a XI-a

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele V-XII

de la şcolile cu predare în

limba maghiară, din judeţele Mureş, Covasna şi Harghita.

Concursul include o singură probă, scrisă, de două ore, iar

subiectele pentru fiecare nivel de studii vor fi elaborate de către membrii Comisiei de evaluare a Concursului, numită prin  decizie de către

Inspectorul de specialitate,

prof.  Moraru Drăghici Dorina – preşedintele comisiei.

Înscrierile se pot face doar prin email la adresa concursminoritati@gmail.com,

în perioada 07.03.2013-18.03.2013.

La acest concurs vor participa un număr de 250 de elevi, gimnaziu şi liceu, iar înscrierile vor fi sistate în momentul completării locurilor anunţate.

Cheltuielile de transport al elevilor /profesorilor însoţitori va fi suportat de participanţi.

Valoarea Premiilor acordate elevilor va fi asigurată de sponsorii şi partenerii Concursului:

Asociaţia Comunitară Românească – Miercurea Ciuc și

Fundaţia Liceului Márton Áron.

Organizatori,

Director, prof.Varga László

Director adjunct, prof.Juhász-András Réka

Profesor metodist, Maria Sturzu

http://isjhr.eduhr.ro/web2/index.php/ro/arii-curriculare/limb-i-comunicare/limba-i-literatura-roman/134-concursuri/2850-ro-minoritati

Itt, most, én – képeim az iskolámról

Itt, most, én – képeim az iskolámról

~ fotópályázat a MÁG diákjai részére ~

  • Készíts fényképeket a mai iskoláról, ahogy te látod, érzed és megéled! Az élő épületről, belülről vagy kívülről, színesben vagy fekete-fehérben, emberekkel vagy emberek nélkül. Képeid örökítsék meg a szubjektív pillantásodat, azt, ahogyan az épület tereit, felületeit, világát látod. Igyekezz kifejezni velük személyes érzéseidet, hangulataidat,azt, ahogyan jelen vagy ebben a világban!

Pályázati feltételek:

  • Személyenként legtöbb öt fotót lehet beküldeni a mag_suli@yahoo.com címre 2013. március 24., éjfélig. Kérjük megadni a képek címét, a szerző nevét és osztályát, az üzenet tárgyához pedig beírni: Itt, most, én fotópályázat 2013.
  • Eredményhirdetés a tavaszi szünidő előtti héten („Tudj többet, légy jobb”- hét). A legjobb képek beküldőit a zsűri értékes jutalomban részesíti, a fotókat kiállítjuk az iskolában és felkerülnek a honlapunkra is.

Csíkszereda,                                 A Márton Áron Gimnázium

2013. február 22.                           igazgatósága és tantestülete

EXPERIENŢE DIDACTICE ÎN CONTEXT MULTICULTURAL

APEL CONFERINŢĂ
Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Consiliul Judeţean Mureş vă invită să participaţi la simpozionul EXPERIENŢE DIDACTICE ÎN CONTEXT MULTICULTURAL, care va avea loc la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Tg Mureş, în data de 26 aprilie 2013.
Acest simpozion va încerca să devină un spaţiu al ideilor inovatoare, al înţelegerii şi al unităţii în viziunea educaţională. Vor lua parte la manifestare cadre didactice din diferite universităţi, precum şi profesori metodişti, formatori care să prezinte teme de interes general, noutăţi şi manifestări specifice. De asemenea, a doua parte a simpozionului este dedicată profesorilor care vor dori să împărtăşească din experienţa şi activitatea lor la clasă. În acest sens, organizatorii au propus următoarele secţiuni:
Secţiunea I  – Limbă – text – mentalitate. Spaţiul simbolic al multiculturalităţii
·         Studii asupra raporturilor interculturale/ multiculturale
·         Raportul dintre mentalitate şi multiculturalitate
·         Modele de bune practici în domeniu multicultural
·         Limbă şi comunicare. Aspecte specifice studiilor culturale
·         Mureşul sau alt judeţ – context multicultural
·         Educaţia şi multiculturalitatea
Secţiunea a II-a  – Limba română între teorie şi practică
·         Fonetică. Vocabular. Morfologie. Sintaxă
·         Dificultăţi gramaticale
·         Aspecte metodologice privind dezvoltarea competenţei lingvistice şi comunicative
·         Modele activ-participative/ Studii de caz pe lecţii deschise (video)
Secţiunea a III-a – Modele de lectură plurală
·         Deschiderea canonului (propunerea de noi texte literare)
·         Modele de lectură pentru diferite texte/ genuri/ specii/ teme
·         Abordări tematice, naratologice, stilistice, de mitocritică etc.
·         Literatură şi alte arte/ interdisciplinaritate
·         Cercuri de lectură
Secţiunea a IV-a – Demers didactic specific pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale
·         Achiziţia limbii. Probleme, dileme, metode.
·         Demersuri didactice specifice (limbă, literatură, comunicare)
·         Formarea competenţei de receptarea şi producere de text literar/ nonliterar
·         Propunerea unor noi unităţi de învăţare/ module  sau a unor noi texte în funcţie de specii/genuri
Lucrările prezentate, care vor primi avizul comitetului ştiinţific, vor fi publicate într-un volum cu ISBN (recunoscut CNCSIS), cu referenţi ştiinţifici.
EXPERIENŢE DIDACTICE ÎN CONTEXT MULTICULTURAL
Ediţia a II-a, Tg.-Mureş
Formular de înscriere[1]
Nume………………………………………………………,prenume……………………………………………….
Titlul (prof., dr. etc.)………………………………………….tel.…………………………………………..
fax…………………………………………e-mail………………………………………………………………..
calitatea (profesor, învăţător, student, didactician, inspector etc.)………………………………….
instituţia…………………………………………………………………………………………………………………
localitatea……………………………judeţul……………………………………………………………… tel……………………………………………….fax…………………………………………………………………….
Propunerea de prezentare: secţiunea ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Titlul lucrării………………………………………………………………………………………………………….
Rezumatul prezentării (maximum 250 de cuvinte)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prezentarea are nevoie de (vă rugăm să bifaţi):
TV/video………………………………retroproiector……………………altele…………
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA ESTE REALIZATĂ ÎN URMA CERCETĂRII ŞI EXPERIENŢEI PERSONALE, NEEXISTÂND PASAJE CARE SĂ STEA SUB INCIDENŢA PLAGIATULUI., ŞI RESPECTÂND DREPTURILE DE AUTOR. DE ASEMENEA, LUCRAREA POARTĂ AMPRENTELE SPIRITULUI ŞTIINŢIFIC, CA REZULTAT AL INTERESULUI PENTRU ADEVĂR, AL CURIOZITĂŢII INTELECTUALE ŞI AL INDEPENDENŢEI DE A CERCETA.
Semnătura,
Regulament de participare
Rezumatul se trimite în limba română. Va fi realizat în aproximativ 250 de cuvinte cuprinzând ipoteza cercetării, obiectivele lucrării, textul/textele-suport şi teoreticienii utilizaţi în cercetare. Pentru o bună structurare a secţiunilor simpozionului, sugerăm redactarea unor rezumate concludente şi concise.
Prezentările/ lucrările vor cuprinde o parte teoretică valorificând surse bibliografice reprezentative autohtone şi din străinătate, o parte practică prin prezentarea unor strategii de predare specifice temei propuse. De asemenea, se apreciază şi lucrările teoretice, care să aducă în discuţie bibliografia străină în legătură cu multilingvismul şi multiculturalitatea, precum şi specificul contextului.
Prezentările se vor realiza în power-point sau prezzi, slidurile obligatoriu trebuie să conţină: slide 1 – numele şi prenumele profesorului, instituţia reprezentată, şi titlul lucrării, slide 2 – cuprinsul lucrării, slide 3 – ipoteza şi obiectivele lucrării, următoarele slide-uri vor dezvolta cuprinsul anunţat, ultimul slide  – bibliografia utilizată
Lucrarea definitivată se va trimite după 30 de zile de la prezentare, urmărind structura şi normele de redactare din anexă. Atenţie: lucrările care nu sunt realizate în conformitate cu modelul oferit, care nu au un aparat bibliografic corect întocmit sau care au probleme de culegere a textului nu se vor publica. Responsabilitatea privind conţinutul lucrărilor revine în totalitate autorilor.
Titlurile şi rezumatele vor fi comunicate de către participanţi până la data de 30 martie 2013, la adresa  bogdanp_ratiu@yahoo.com


Az Erdélyi Fejedelemség

Az Erdélyi Fejedelemség

Rendhagyó történelemóra

Magyarország sepsiszentgyörgyi Kulturális Koordinációs Központja és a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében folytatódik A magyar nemzet történetecímű előadás-sorozat Csíkszeredában. A negyedik előadás címe Az Erdélyi Fejedelemség, amelynek meghívott előadója dr. Papp Sándor történész, egyetemi docens.

Csíkszeredában 2012. október 3-án, szerdán 18 órától a Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjába várjuk az érdeklődőket.

Szervezők:

Magyarország Sepsiszentgyörgyi Kulturális Koordinációs Központja

Hargita Megye Tanácsa

Hargita Megyei Kulturális Központ

Tisztelettel,
Hargita Megyei Kulturális Központ

530102, Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. szám,
Tel: 0040266-372044, 0040-0746244235,
Fax: 0040266-315891
e-mail: kultura@ccenter.ro

www.facebook.com/kkozpont

www.ccenter.ro

CONCURSURILE CANGURUL 2012-2013

CALENDARUL CONCURSURILOR CANGURUL ÎN ANUL SCOLAR 2012-2013

Cangurul Lingvist, sectiunea Poveştile Cangurului, clasele V-XII
Data concursului 9 noiembrie 2012
Proba de baraj va fi stabilita dupa desfasurarea primei etape a concursului.

Cangurul Lingvist, secţiunea franceză-spaniolă, clasele III-XII
Data concursului 28 noiembrie 2012
Proba de baraj va fi stabilita dupa desfasurarea primei etape a concursului.

Cangurul Lingvist, secţiunea engleză-germană, clasele III-XII
Data concursului 7 februarie 2013
Proba de baraj va fi stabilita dupa desfasurarea primei etape a concursului.

Cangurasul matematician, clasele I-III
Data concursului 28 februarie 2013

Concursul Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul, clasele IV-XII
Data concursului 22 martie 2013
Proba de baraj va fi stabilita dupa desfasurarea primei etape a concursului.

Cangurasul Explorator, clasele I-IV
Data concursului 4 aprilie 2013

Cangurul Lingvist, sectiunea Poveştile Cangurului, clasele I-IV
Data concursului 24 mai 2013

Detalii pe http://www.cangurul.ro/

Anunţ important pe http://www.pasager.eu/CONDEI_DE_JURNALIST

Parteneriat – Editura Cartea Sonora si Colegiul National Mihai Eminescu – Suceava

Dragi prieteni,
Colegiul National Mihai Eminescu din Suceava impreuna cu editura Cartea Sonora invita elevii de liceu sa ia parte la concursul interjudetean de interviuri si reportaje “Condei de jurnalist”. Parteneriatul deschide alternativa prezentarii directe online a creatiilor, fapt care da o nota in plus de entuziasm si care poate antrena mai multi elevi la participare. Prezentarea reportajelor online ofera elevilor posibilitatea de a distribui lucrarile in toate platformele de socializare, la prieteni si cunostinte.
CONDEI DE JURNALIST – CONCURS DE INTERVIURI ŞI REPORTAJE

Concursul interjudeţean de interviuri şi reportaje “Condei de jurnalist” se adresează elevilor de liceu.
Prin acest proiect, elevii au oportunitatea să îşi dezvolte tehnicile de documentare, de investigaţie de tip jurnalistic, să exerseze regulile comunicării asertive. Totodată, îşi dezvoltă competenţele de redactare, astfel încât să transmită în stil publicistic mesaje pertinente, originale, expresive, creative, corecte gramatical, respectând algoritmul genului redacţional şi normele deontologice.
În anul şcolar 2010-2011, s-a desfăşurat prima ediţie a Concursului de interviuri şi reportaje “Condei de jurnalist” care s-a adresat doar liceenilor din judeţul Suceava. Entuziaşti, participanţii au redactat articole de calitate, apreciate de profesorii şi jurnaliştii evaluatori. Interviurile şi reportajele mai bune au fost publicate în presa locală, precum şi în revista concursului pe care o puteţi vedea aici: http://www.cn-eminescu.ro/index.php?page=condei
Aşadar, succesul primei ediţii ne îndeamnă să continuăm, să atragem participanţi din întreaga ţară şi să îmbunătăţim calitatea concursului.
Regulamentul concursului se găseşte mai jos. Vă rugăm să informaţi elevii dvs. în legătură cu acest concurs. Contăm pe creativitatea, originalitatea şi competenţele de redactare ale elevilor dvs.
Vă aşteptăm cu drag!
Prof. Rahila Cuşnir
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Suceava
REGULAMENT

Ediţia a II-a, 2012
Coordonator: prof. Rahila Cuşnir, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava
Organizatori: prof. Camelia Lorenţi, prof. Gabriela Cazac, prof. Cornelia Bratu,
1. Argument

Dezvoltarea pieţei mass-media şi a învăţământului superior jurnalistic impune profesionalizarea pe o bază temeinică dobândită încă din liceu. Este necesară dezvoltarea competenţei de comunicare, a gândirii critice, a rezistenţei la manipulare, a compentenţelor civice care să conducă la interiorizarea unei conduite moral-civice.
Prin acest proiect, elevii au oportunitatea să îşi dezvolte tehnicile de documentare, de investigaţie de tip jurnalistic, să exerseze regulile comunicării asertive. Îşi dezvoltă competenţele de redactare, astfel încât să transmită în stil publicistic mesaje pertinente, originale, expresive, creative, corecte gramatical, respectând algoritmul genului redacţional şi normele deontologice.
În anul şcolar 2010-2011, s-a desfăşurat prima ediţie a Concursului de interviuri şi reportaje „Condei de jurnalist”, care s-a adresat doar liceenilor din judeţul Suceava. Entuziaşti, participanţii au redactat articole de calitate, apreciate de profesorii şi jurnaliştii evaluatori. Interviurile şi reportajele au fost publicate în presa locală şi în revista „Condei de jurnalist”.
Aşadar, succesul primei ediţii ne îndeamnă să continuăm, să atragem participanţi din întreaga ţară şi să îmbunătăţim calitatea concursului.
2. Obiectivul general/scopul

dezvoltarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă ale elevilor de liceu, în vederea creşterii eficienţei comunicării de tip jurnalistic.

3. Obiectivele concursului

selectarea/exersarea unor tehnici adecvate de documentare, de cercetare a unei teme şi de investigaţie jurnalistică;
identificarea principalelor componente de structură, de compoziţie şi de limbaj specifice textului jurnalistic;
utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală şi scrisă în textele publicistice;
exersarea tehnicilor de redactare a textelor jurnalistice (interviuri, reportaje), aplicând normele lingvistice şi deontologice;
utilizarea adecvată a citatelor de la sursele de informare şi a elementelor grafice;
implicarea instituţiilor locale de presă în educarea şi promovarea tinerilor pentru dobândirea de către aceştia a cunoştinţelor şi abilităţilor de jurnalist;
comunicarea experienţelor profesionale (didactice/jurnalistice), realizând, astfel, un schimb de bune practici.

4. Condiţii de participare

Concursul „Condei de jurnalist” se adresează tuturor liceenilor care manifestă interes pentru domeniul jurnalistic.
Profesorii coordonatori expediază interviul/reportajul, fişa de înscriere şi un plic A4 autoadresat şi timbrat la adresa: prof. Rahila Cuşnir, pentru Concursul Naţional „Condei de jurnalist”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 57, cod 720214.
Interviurile/reportajele, fişa de înscriere vor fi expediate şi în format .doc pe adresa condeijurnalist@yahoo.ro Articolele sunt necesare şi în format electronic pentru a putea redacta revista cu titlul „Condei de jurnalist”, precum şi pentru a putea publica în presa locală interviurile şi reportajele premiate.
Concomitent (facultativ) reportajele realizate se pot publica direct online la pasager.eu
Fiecare interviu/reportaj va conţine numele şi prenumele autorului, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele profesorului îndrumător.
Fiecare participant va primi în e-mail confirmarea receptării de către organizatori a materialelor trimise.
E preferabil ca interviurile şi reportajele trimise să nu fi fost înscrise în alte concursuri şi să nu fi fost publicate anterior.

3. Calendar – Înscriere – Premiere

‘Etape:’
a. Înscrierea candidaţilor: 23 februarie – 12 martie 2012 • Înscrierea concurenţilor se face prin trimiterea fişei de înscriere, a reportajelor/interviurilor şi a unui plic A4 autoadresat şi timbrat la adresa:
prof. Rahila Cuşnir, pentru Concursul Naţional „Condei de jurnalist”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, str. Mărăşeşti, nr. 57, cod 720214.
Interviurile şi reportajele sunt trimise şi la adresa de e-mail condeijurnalist@yahoo.ro.
Facultativ, reportajele realizate se pot publica direct online la pasager.eu în paginile concursului (vezi indicaţii mai jos)
Fiecare interviu/reportaj va conţine numele şi prenumele autorului, şcoala de provenienţă, numele şi prenumele profesorului îndrumător.
b. Evaluarea preliminară (preselecţia) are loc în perioada 12-16 martie şi este realizată de către profesorii organizatori. Tot în acest interval, elevii ale căror articole întrunesc peste 70 de puncte sunt anunţaţi prin e-mail şi invitaţi împreună cu profesorii îndrumători la festivitatea de premiere ce va avea loc în data de 20 martie.
Evaluarea finală este realizată de profesori invitaţi şi de către jurnalişti din presa locală.
c. Desfăşurarea concursului: 20 martie 2012, ora 11
Elevii premiaţi îşi expun reportajele şi interviurile.
Diplomele elevilor şi adeverinţele profesorilor care nu au putut fi prezenţi la festivitatea de premiere sunt trimise prin poştă la adresa pe care au menţionat-o pe plicul autoadresat.
Ulterior, interviurile şi reportajele premiate vor fi publicate în ziarele locale precum şi în revista „Condei de jurnalist”.
Premierea
Se vor acorda premii (I, II, III), mențiuni și premii speciale. Se vor acorda maximum nouă premii pe secțiune (maximum 3 premii I, maximum 3 premii II, maximum 3 premii III) și maximum 3 mențiuni. Numărul de premii I, II, III și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concurenți pentru fiecare categorie de concurs.Fiecare elev care publică materialul şi în paginile pasager.eu va primi o carte audio la alegere (download).
d. Masa rotundă: Activitatea constă într-o masă rotundă la care participă profesorii organizatori, profesorii îndrumători şi jurnaliştii din mass-media locală. Sunt puse în discuţie aspecte referitoare la: • Reportajul publicistic vs reportajul literar • Deontologia jurnalistului în realizarea interviului. Abateri de la rol • Textul publicistic – suport pentru dezvoltarea gândirii critice şi a rezistenţei la manipulare. Temele sunt prezentate atât din perspectiva profesorilor care predau cursuri opţionale de jurnalism, cât şi din punctul de vedere al jurnaliştilor.
Criterii de evaluare

a. Repere/criterii de evaluare a interviurilor; în evaluarea interviurilor prezentate, se urmăresc aspecte precum:
calitatea, relevanţa şi pertinenţa întrebărilor; adaptarea/adecvarea întrebărilor în funcţie de replicile intervievatului;
valoarea de informaţie pentru subiectele abordate: proximitatea temporală, proximi¬tatea spaţială, raritatea şi unicitatea (neobişnuitul), existenţa personalităţii, existenţa impactului şi a consecinţelor, conflictul şi competiţia, interesul uman;
armonia dintre titlu, teză, corpul textului şi concluzii;
realizarea unui şapou cu dublă funcţie: informativă şi incitativă;
stabilirea corectă a temei, a scopului, a unghiului de abordare;
adecvarea la scopul comunicării şi la situaţia de comunicare (auditoriu, context);
surprinderea aspectelor esenţiale ale temei abordate şi sistematizarea informaţiilor conform regulilor jurnalistice;
corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării;
originalitatea şi expresivitatea limbajului, utilizând stilul jurnalistic;
caracterul persuasiv al prezentării;
încadrarea în 2-3 pagini, format A4, font Times New Roman 12.
b. Repere/Criterii de evaluare a reportajului
tema este de actualitate şi de interes pentru publicul vizat; este bine argumentată;
încadrarea în tipul de reportaj adecvat temei şi scopului propus;
calitatea şi relevanţa elementelor informative/factuale obţinute prin observare şi intervievare: fapte/întâmplări, locul şi timpul acţiunii, persoane, opinii; atenţie la citarea surselor!);
valoarea de informaţie pentru subiectele abordate: proximitatea temporală, proximi¬tatea spaţială, raritatea şi unicitatea (neobişnuitul), existenţa personalităţii, existenţa impactului şi a consecinţelor, conflictul şi competiţia, interesul uman;
credibitatea mesajului şi capacitatea lui de a emoţiona/sensibiliza;
prezenţa elementelor de atmosferă/de decor (imagini/efecte vizuale, auditive, olfactive, tactile etc.); elemente de portret/elemente descriptive privind natura şi locurile înconjurătoare etc.
realizarea unui şapou cu dublă funcţie: informativă şi incitativă;
armonia dintre titlu, teză, corpul textului şi concluzii; fir logic, uşor de urmărit;
existenţa unor intertitluri concise, precise, pertinente;
textul este susţinut de fotografii care au un titlu explicativ (legenda);
adecvarea la scopul comunicării (informare, argumentare/persuasiune, divertisment);
adecvarea la situaţia de comunicare (auditoriu, context);
originalitatea şi expresivitatea exprimării, caracterul persuasiv al reportajului;
credibilitatea mesajului transmis; corectitudinea, claritatea şi concizia exprimării.
Michel Voirol: „Regula de aur în reportaj este rigoarea informaţiilor, iar scopul redactarii unui reportaj este acela de a-i face pe cititori să vadă, să audă şi să simtă ceea ce jurnalistul însuşi a văzut, a auzit şi a simţit.”
încadrarea în 3 pagini, format A4, font Times New Roman 12, spaţiate la un rând.
Alte informaţii în legătură cu acest proiect puteţi obţine de la organizatori.
Contact:

Prof. Rahila Cuşnir, rahilacusnir@yahoo.com Telefon: 0745480206
Redacţia Cartea Sonoră – enciclopedia pasager.eu Contact
Fişă de înscriere

I. Numele şi prenumele elevului:
Clasa şi unitatea şcolară:
Profilul/Specializarea:
Titlul interviului/reportajului:
Date de contact Adresa: Telefon: E-mail:
II. Numele şi profesorului îndrumător:
Date de contact Adresa: Telefon: E-mail:
Editura Cartea Sonoră şi concursul “Condei de jurnalist”

Editura Cartea Sonoră vine în sprijinul concursului „Condei de jurnalist” printr-o ofertă care face munca de creaţie pentru elevi mai atrăgătoare, mai interesantă: publicarea directă a materialelor realizate în paginile enciclopediei pasager.eu
Astfel, elevii care se înscriu la concurs au prilejul să-şi creeze o pagină personală în care să se prezinte (şcoala, clasa, profesorul, chiar şi o fotografie), pagină în care să posteze şi reportajul. Acesta poate fi însoţit de fotgrafii şi poate structurat în diverse moduri cu ajutorul softului de redactare. Mai mult decât atât, elevii au prilejul să prezinte creaţiile şi prietenilor din diverse platforme de social media.
Publicarea în paginile specifice deschide şi pentru dascăli posibilitatea evidenţierii rezultatelor aduse în procesul didactic, respectiv se oferă o platformă de activitate extracurriculară online.Portofoliul profesional se îmbogăţeşte astfel cu activităţi aplicative prin care elevii sunt dirijaţi către redactarea profesională sub supravegherea profesorului.
Dat fiind caracterul şcolăresc al concursului editura nu pune accent pe calitatea reportajelor ci pe dezvoltarea cunoştinţelor de redactare prin intermediul softului wiki. Astfel elevii pot dobândi cunoştinţe elementare de redactare online. Paginile de articole au şi o rubrică de „discuţii” unde profesorii pot comunica cu elevii direct prin intermediul paginii, fără ca tipul acesta de raport să fie direct vizibil.
Editura Cartea Sonoră este prezentă cu lucrările audio în multe şcoli însă nu toate lucrările au fost distribuite pe baza licenţei de utilizare în comun. Recompensarea elevilor cu materiale audio gratuite poate constitui încă un motiv de abordare a eforturilor de publicare online. Editura pune aşadar la dispoziţia elevilor un download gratuit la alegere. În acest fel fiecare elev participant la concurs primeşte un premiu personalizat (la cerere).
Dincolo de sfera concursului profesorii sunt invitaţi să’încurjeze elevii către redactarea şi publicarea unor creaţ’ii de diverse tipuri. Un exemplu bogat de aplicaţii în acest domeniu găsiţi la următorul link:: Liceul de Arta Baia Mare
Detalii despre redactarea şi postarea articolelor se găsesc la rubrica Ajutor
Vă aşteptăm şi vă dorim succes!

Clasele IX-X. osztályosok: FIGYELEM! / ATENŢIE!

• HU •

,,Szeretnéd bővíteni Ismereteid határait? Utazásról álmodozol? Szeretnél más kultúrákhoz tartozó embereket megismerni? Szeretnéd megismerni önmagad? Jelentkezz MOST!” Még van néhány nap az iratkozási határidő lejártáig, február 15-ig, a jelentkezési lapok elküldésére a 2012-2013-as évre!

Miért jó egy ,,csere-év?

Azoknak, akik egy efféle csere-évre utaznak, lehetőségük nyílik az idegennyelv-ismeretük tökéletesítésére, minél több dolog jobb megértésére, mi több, a kulturális, nyelvi, szociális különbségek felmérésére, a szellemi kinyílás fejlesztésére, a önismeretre, a szabadság megismerésére és új határok felfedezésére.

Ki jelentkezhet egy ilyen csereprogramra?

Bármely romániai fiatal, aki 1994. április 1. (agusztus 1. az Indiai program esetén) és 1997. július 31. között született és IX. vagy X. osztályos tanuló (a válogatási interjú idején). Minden nyitott, barátságos, társaságkedvelő és felelősségteljes diák jelentkezhet.

Hová mehetnek a diákok?

14 ország közül lehet választani: Ausztria, Belgium (francia része), Chile, Dánia, Észtország, Franciaország, Hollandia, India, Németország, Svájc, Svédország, Svédország – ART (művészeti) program, Thaiföld, USA, Venezuela.

Így jelentkezz !

• 1. lépés: Iratokelküldése az alapítvány (YFU) irodájába. Szükséges iratok: jelentkezési lap, CV, önjellemzés, jellemzés egy tanártól, az elmúlt 3 év tanulmányi eredményei.

• 2. lépés: Egy válogatási interjú Bukarestben.

• 3. lépés: A kiválasztott diákok egy felkészítő szemináriumra (táborba) utaznak egy hétre.


További információ: Youth For Understanding – România és MAG ONLINE

• e-mail: beata.both@yahoo.com

• vagy személyesen: Csöpi (XII.B)

•••

• RO •

,,Eşti interesat să-ți lărgeşti orizontul Cunoaşterii? Visezi să călătoreşti? Vrei să cunoşti oameni aparţinând unei alte culturi? Doreşti să te autodescoperi? Înscrie-te ACUM!” Mai sunt câteva zile până la 15 februarie, termenul limită pentru trimiterea aplicaţiilor pentru anul 2012-2013!

De ce este bun un an de schimb?

Cei care pleacă într-un astfel de schimb au şansa de  a-şi perfecţiona cunoştinţele de limbă străină, pentru a încerca să înţeleagă cât mai mult şi pentru a reuşi ulterior să aprecieze diferenţele culturale, lingvistice, sociale, pentru a-şi dezvolta capacitatea de deschidere a spiritului, a cunoaşterii de sine, de libertate şi pentru a descoperi noi orizonturi.

Cine poate aplica la un astfel de program de schimb?

Orice tânăr din România născut între 01 aprilie (respectiv 01 august, pentru India) 1994 şi 31 iulie 1997, elev în clasa a IX-a sau a X-a (la data participării la interviul de selecţie) poate candida la aceste programe. Toţi elevii deschişi, prietenoşi, sociabili şi responsabili pot aplica.

Unde pot pleca elevii?

Se poate alege din 14 de ţări: Austria, Belgia (partea franceză), Chile, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, India, Olanda, Suedia, Suedia – ART program, SUA, Thailanda, Venezuela.

Modul de aplicare

• Pasul 1 : Trimiterea documentelor la biroul fundaţiei. Documente necesare: formular de înscriere, CV, autocaracterizare, caracterizare de la profesor, situaţia şcolară din ultimii 3 ani.

• Pasul 2: Un interviu de selecţie  la Bucureşti.

• Pasul 3: Elevii selectaţi merg la  un Seminar (tabără) de pregătire de o săptămână.


Mai multe detalii la: Youth For Understanding – România şi MAG ONLINE

• e-mail: beata.both@yahoo.com

• sau personal: Csöpi (XII.B – MÁG)


középiskolai riporter / reporter de liceu, Both Beáta

Categorii